Yönetim Taahhüdü

NBC, Türkiye de Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - Seviye 4 (15UY0203-4) ve Çağrı Merkezi Takım Lideri - Seviye 5 (15UY0204-5) konusunda personel belgelendirmesi yapılmaktadır. Belgelendirme işlemleri, sadece tanımlanan yeterlilik kapsamı ile sınırlandırılır.
Kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak bir yapı oluşturulmuştur. Bu yapı NBC yönetimi tarafından hazırlanan bu taahhüt ile garanti altına alınmıştır. NBC adına gerçekleştirilen personel belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personel, kurullar, sınav sorumlularının kararlarını ve çalışmalarını hiçbir kişi veya kuruluş etkileyemez.
Personelin ücretleri personel belgelendirme hizmetlerinden alınan ücretlerden bağımsız olarak değerlendirilir. personel belgelendirme faaliyetleri NBC’nin diğer faaliyetlerinden bağımsız olarak, ulusal ve uluslararası standartlar esas alınarak eğitimli, yetkin, saygılı, tecrübeli ve yetenekli personel ile bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik, hızlılık ve gizlilik prensipleri temel alınarak gerçekleştirilmektedir.
NBC içinde personel belgelendirme faaliyetlerinin yapılmasında tarafsızlığın önemi anlaşılmış, bu doğrultuda çıkar çatışması olabilecek hususlar kontrol edilmekte, yönetilmekte ve bu sayede tüm belgelendirme aşamaları boyunca adaylara adil ve eşit davranıldığını garanti altına alınmaktadır.
Belgelendirme faaliyetlerini kontrol etmek amacıyla “Program ve Tarafsızlık Komitesi” oluşturulmuştur.
Tüm kişi ve kuruluşların sınav ve belgelendirme ile ilgili tüm belgelere kolaylıkla erişiminin sağlanması güvence altına alınmaktadır.
Belgelendirme ile ilgili süreçler kişi ya da kuruma özgü olarak yavaşlatılmaz veya hızlandırılmaz.
Belgelendirmeye temel teşkil eden şartlar ve kapsam, değerlendirme prosesi, başvuru sahibinin hakları, belgelendirilmiş kişinin görevleri, ücretler, sınav ve belgelendirme koşulları, ücretleri, başvuru, itiraz ve şikâyet yöntemleri, açıkça belirtilir ve herkesin ulaşabilmesi sağlanır.
Verilen belgenin geçerliliği, geçersizliği, yeniden geçerli kılınması, yenilenmesi,yeniden belgelendirme, kapsamının değiştirilmesi, askıya alınması ve iptal edilmesi,oluşturulan prosedürlerde belirtildiği gibi gerçekleştirilir.
Elde edilen tüm kişisel ve kurumsal bilgilerin gizliliği korunur. Kayıtlar, sınav bilgileri, sınav sonuçları ve belgeler güvenli ortamda saklanır.
NBC’nin sunmakta olduğu hizmetlerden biri veya birkaçı kapsamında, belgelendirme talebinde bulunan adayların başvurusunun alınması esnasında NBC ile çıkar çatışmasına neden olabilecek detaylar Çıkar Çelişkisi Analizi Talimatı’nda açıklanan durumlara göre analiz edilir ve böyle bir durum söz konusu olduğunda talep geri çevrilir.
Bir ilişki, tarafsızlık için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunda belgelendirme yapılmaz.
Belgelendirme hizmeti alan tüm kişi ve kuruluşların, belgelendirme süreci ve sonucu hakkında, itiraz ve şikayet etme hakları vardır. Bu konu ile ilgili süreci www.nbccert.com web sayfasında yayımlanan P08 Şikayet İtiraz ve Uygun Olmayan Hizmet Prosedürü'ne göre süreç yürütülmektedir.
Personel belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17024 ve ilgili EA, IAF, Mesleki Yeterlilik, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği, TÜRKAK rehber dokümanları çerçevesinde en iyi şekilde yürütülmesi, hizmet sunduğumuz kesimlerin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikayetlerin en alt düzeyde tutulabilmesi için gerekli bütün kaynaklar sürekli olarak sağlanacaktır. Bu faaliyetlerimizde görev alan bütün personelimizin gerek kendi gelişimleri gerekse personel belgelendirme hakkındaki yetkinliklerinin standart ve uygulamalardaki gelişmelere/yeniliklere ayak uydurabilmesi için gerekli eğitimler düzenli ve planlı bir şekilde temin edilecektir.
Tüm bu koşullar, yalnız kadrolu personelimiz için değil, sözleşme ve protokoller ile hizmet alınan tüm kişi ve kuruluşlar için de istisnasız uygulanır.