KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI EĞİTİM VE SINAVI

18.07.2019

TÜV AUSTRİA PERSONEL BELGELENDİRME EĞİTİM LTD. ŞTİ. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN 09.02.2018 TARİHİNDE KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK UYARINCA EĞİTİM KURULUŞU OLARAK ONAYLANMIŞTIR.

EĞİTİMİN ADI

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) EĞİTİMİ VE SINAVI

EĞİTMEN

Sevgi AKKUZU

EĞİTİM VE SINAV TARİHİ

ANKARA (hafta içi )

Adres : ANKARA - Mustafa Kemal Mahallesi 2140.Cadde Bora Plaza 14/3 Çankaya (BİLKENT METRO DURAĞINDAN 171 NOLU OTOBÜS İLE ULAŞIM SAĞLANABİLİR )

3-4-5-6 EYLÜL 2019 4 GÜN EĞİTİM

9-10-11-12 EYLÜL 2019 4 GÜN EĞİTİM

SINAV TARİHİ:13.09.2019

 

14-15-16-17-18 EKİM  2019 5 GÜN EĞİTİM

21-22-23 EKİM 2019 3 GÜN EĞİTİM

SINAV TARİHİ:24.10.2019

 

İZMİR (hafta içi)

Adres : İZMİR - KİMYAGERLER DERNEĞİ Şair Eşref Bulvarı 1373 sokak No : 8 Suat Manisalı İş Merkezi D:603 KONAK

18-19-20 EYLÜL 2019 3 GÜN EĞİTİM

23-24-25-26-27 EYLÜL 2019 5 GÜN EĞİTİM

SINAV TARİHİ:28.09.2019

 

İSTANBUL (hafta içi)

Adres : TÜV AUSTRIA TURK Barbaros Mah. Susuz Sok. No:13/1 PK: 34746 ATAŞEHİR / İSTANBUL

17-18-19-20 EYLÜL 4 GÜN EĞİTİM

23-24-25-26 EYLÜL 4 GÜN EĞİTİM

SINAV TARİHİ: 27.09.2019

 

BURSA(hafta içi )

Adres : Mavi Yeşil Danışmanlık Üçevler Mah. Aysel Sok. Arkat İş merkezi No:4 D:7 Nilüfer /BURSA Sn. Makbule Çetin 0224 246 40 84

18-19-20 EYLÜL 2019 3 GÜN EĞİTİM

23-24-25-26-27 EYLÜL 2019 5 GÜN

SINAV TARİHİ:28.09.2019

 

13-14-15 KASIM 2019 3 GÜN EĞİTİM

18-19-20-21-22 KASIM 2019 5 GÜN EĞİTİM

SINAV TARİHİ: 23.11.2019

EĞİTİM VE SINAV SAATİ

Eğitim saati: 09.00-17.00 ( 8 gün 64 saat )

Sınav saati: 10.00-13.00

ÖN KAYIT

Ön kayıt için başvuru formunun doldurulup elif.ozdemir@tuvaustria.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

KONTENJAN

Eğitime katılım 30 kişi ile sınırlıdır.

EĞİTİMİN AMACI

Eğitimin amacı,  insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemesini hedeflemektir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı aşağıda belirtilen değerlendirmeleri yapar ve Kimyasal Güvenlik Raporunu hazırlar.

1.         İNSAN SAĞLIĞI ZARARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

2.         FİZİKOKİMYASAL ZARARLILIK

3.        ÇEVRESEL ZARARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

4.         PBT VE vPvB DEĞERLENDİRMESİ

5.         MARUZ KALMA DEĞERLENDİRMESİ

6.         RİSK KARAKTERİZASYONU

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi, Kimyasal Güvenlik Raporu ve Güvenlik Bilgi Formunu Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) tarafından hazırlanır. İmalatçıların ve ithalatçıların imal ettikleri ya da ithal ettikleri maddelerden kaynaklanan risklerin imalat veya kendi kullanımları sırasında yeterli bir biçimde kontrol edilmesi ve tedarik zinciri altındaki diğer kişilerin söz konusu riskleri yeterli biçimde kontrol etmeleri hususlarını nasıl değerlendireceklerini ve belgeleyeceklerini ortaya koymaktır.

KKDİK kapsamında, 10 ton ve üzerinde imal veya ithal edilen maddeler ve eşyanın içindeki madde konsantrasyonunun ağırlıkça %0,1 den büyük olması halinde Kimyasal Güvenlik Raporu ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılması gerekecektir.

Türkiye'de üretilen veya ülkeye ithal edilen, KKDİK kapsamındaki kimyasal maddelerin kayıtları ise T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın online Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla yapılacaktır. Kayıtlar için özet raporlar Türkçe olarak istenecek. Bununla birlikte, Bakanlık yetkilileri kapsamlı raporun İngilizce olarak kabul edileceğini belirtti.

Maddelerin kayıt dosyaları,  "Kimyasal Değerlendirme Uzmanları" tarafından hazırlanacaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

1) Kimyasalların Yönetimi,

2) Mevzuat:

• Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

• Tehlikeli Malların Taşınması, Depolanması

• İş Sağlığı ve Güvenliği

• Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması

3) Madde ve karışımların;

• Fizikokimyasal özelliklere göre,

• Toksikolojik özelliklere göre,

• Ekotoksikolojik özelliklere göre,

sınıflandırılması.

4) Kimyasallar- İnsan sağlığı risk değerlendirmesi,

5) Kimyasallar- Çevresel risk değerlendirmesi,

6) Maruz kalma senaryoları,

7 a) Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD),

7 b) Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR),

8) Güvenlik bilgi formu hazırlanması için gereklilikler

 

KATILIMCILARDA ARANACAK ŞARTLAR (EĞİTİME KİMLER KATILMALI)

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Sınavına katılabilmek için aşağıdaki kriterlerin karşılanması gerekmektedir:

a) Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri* ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya,

b) Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya,

c) Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

 

*(a) bendinde yer alan kimya, biyoloji, çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya kimya, biyoloji, çevre bilimleri ile ilgili Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerine örnek olarak; biyokimya, biyoteknoloji, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, çevre mühendisliği, kimya mühendisliği gibi bölümler sayılabilir. Lisans programlarında ağırlıklı olarak kimya, biyoloji ve çevre bilimleri konularına yer verdiği gösterilen diğer bölümler de bu kapsama girer. Bu kapsamda olmayan lisans bölümlerinden (örneğin makine mühendisliği, işletme bölümü gibi) mezun olanların KDU sınavına katılabilmeleri için kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olma şartını (c bendi) karşılamaları gerekmektedir.

EĞİTİM VE SINAV BAŞVURU BELGELERİ

*Başvuru Formu

*Belge Kullanım Sözleşmesi

*Nüfus Cüzdan Fotokopisi

*Diploma ya da mezuniyet belgesi fotokopisi

*Eğitim ve sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont 

NOT: Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olanların ek olarak çalışılan şirketten alınacak ıslak imzalı çalışma belgesi

EĞİTİM VE SINAV ÜCRETİ

Eğitim ücreti: 3.950 TL + KDV

Sınav ücreti: 890 TL+KDV 

Kredi kartı ödemelerinde İş Bankasına 9 taksit imkânı bulunmaktadır.

Eğitim / Sınav ücretine dâhil olan hizmetler ;

* KDU Eğitim dokümanı,

* Eğitim sonunda eğitime katılım sertifikası,

* Sınavda başarılı olunması halinde TÜRKAK onaylı Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Sertifikası,

* Kahve, İkramlar, Öğle Yemeği

Hesap No:  
Tüv Austria Personel Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti
T. İş Bankası    
IBAN: TR49 0006 4000 0014 3870 0106 96                                         

İLETİŞİM

elif.ozdemir@tuvaustria.org  0549 541 83 05