Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı

10.04.2019

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISI EĞİTİMİ

 

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS) HAZIRLAYICISI EĞİTİMİ

TÜV AUSTRIA Personel Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti. , T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29204 Sayılı ve 13.12.2014 Tarihli ‘’Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliği’’ kapsamında hazırlanan Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimlerine devam etmektedir.

Güvenlik Bilgi Formları (GBF/SDS); tehlikeli kimyasalların fizikokimyasal özellikleri ile sağlık, çevre ve işyeri güvenliği üzerindeki etkileri hakkında bilgi veren belgelerdir. Bir GBF/SDS içeriğinde; madde veya karışımın kimliği, insan sağlığı üzerindeki etkileri ile fizikokimyasal zararları, ürüne dair güvenli elleçleme ve depolama tedbirleri, acil durum prosedürleri ve bertaraf değerlendirmeleri gibi bilgiler bulunur.

GBF/SDS uluslararası düzeyde kabul edilmiş olan 16 başlık içerir ancak içeriği ulusal gereksinimlere bağlı olarak ülke içinde değişiklik gösterebilir.

SINAVA KATILIM ŞARTLARI

  • -Lise mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az beş yıl çalışmış olanlar,
  • -Kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az iki yıl çalışmış olanlar,
  • -Kimya ön lisans mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az bir yıl çalışmış olanlar, sınava katılabilir.
  • -Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmış olanlar ve Mühendislik, eczacılık fakültelerinden, fen veya fen-edebiyat fakültelerinin kimya, biyoloji veya fizik bölümlerinden mezun olanlar iş deneyimi aranmadan sınava girebilirler.
  • *KOSGEB’den %50 destek alabilirsiniz, TÜRKAK  onaylı eğitim desteği kısmına TÜV AUSTRIA Personel Belgelendirme Eğitim tarafından gönderilen belgeler ile başvuru yapabilirsiniz,
  • *İstenilen evraklar; başvuru formu, belge kullanım sözleşmesi, diploma ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • *Başvuru  formunun altında banka bilgilerimiz mevcuttur,
  • *Eğitim 3 gün sürmekte 4. Gün sınav yapılmaktadır,
  • *Sertifika geçerlilik süresi 3 yıldır.