Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Hizmeti

25.01.2019

GBF/SDS/MSDS Hazırlama


Kimyasal madde ve karışımlar için GBF/MSDS hazırlama (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) ve ürünler ile birlikte bulundurulması, yasal olarak zorunludur.

GBF-MSDS hazırlamak için güvenlik bilgi formu (MSDS) hazırlama yeterlilik belgesine sahip olmak gereklidir. Fakat her sertifika sahibi GBF / MSDS hazırlama konusunda yeterli olmayabilir. Bu anlamda hizmet alınan firma veya kişilerin bilgi birikimi, bu konudaki deneyimi ve kullandığı teknolojilerin sorgulanması gerekmektedir.

MSDS'lerinizi 52 dilde ve o ülkenin mevzuatında sizlere teslim ediyoruz.

Uzmanlarımızın tamamı TÜRKAK'tan yetkilendirilmiş Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı (MSDS hazırlama yeterlilik belgesi) Sertifikası ve Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) sertifikasına sahiptir. 


 GBF-MSDS Hazırlama Uyum Hizmetlerimiz:
 • Ürünlerinizin SEA yönetmeliğine uygun olarak zararlılık sınıflandırılması,
 • Ürünlerinizin SEA yönetmeliğine uygun olarak etiketlerinin hazırlanması,
 • GBF-MSDS'lerinizin SEA yönetmeliğine uygun olarak hazırlanması,
 • Sınıflandırma & Etiketleme bildirimlerinin yapılması,
 • Diğer dünya ülke yönetmeliklerine göre hazırlanmış olan (Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler...) GBF-MSDS'lerinizin SEA'ya uyum ve Türkçe çevirilerinin yapılması,
 • Taşımacılık hesaplarının (UN Atanması) yapılarak gerekli tavsiyelerin verilmesi,
 • Ürünlerin zararlılık değerlendirmelerin yapılması, AR-GE amacı ile gerekli tavsiyelerin verilmesi,

Sunduğumuz Wikichemia Onaylı GBF (MSDS) Hazırlama Dilleri:

 1. English - İngilizce
 2. Croatian - Hırvatça
 3. French - Fransızca
 4. Danish - Danimarkaca
 5. Dutch - Flemenkçe
 6. Ukrainian - Ukraynaca
 7. German - Almanca
 8. Chinese - Çince
 9. Turkish - Türkçe
 10. Arabic - Arapça
 11. Swedish - İsveççe
 12. Japanese - Japonca
 13. Finnish - Fince
 14. Serbian - Sırpça
 15. Norwegian - Norveççe
 16. Malaysian - Malezce
 17. Hungarian - Macarca
 18. Korean - Korece
 19. Spanish - İspanyolca
 20. English US - İngilizce (ABD)
 21. Portuguese - Portekizce
 22. Icelandic - İzlandaca
 23. Italian - İtalyanca
 24. Indonesian - Endonezce
 25. Polish - Lehçe
 26. Afrikaans - Afrikanca
 27. Russian - Rusça
 28. Hebrew - İbranice
 29. Greek - Yunanca
 30. Thai - Tayca
 31. Czech - Çekçe
 32. Portuguese (BR) - Portekizce (BR)
 33. Bulgarian - Bulgarca
 34. Spanish (MX) - İspanyolca (MX)
 35. Latvian - Letonca
 36. Vietnamese - Vietnamca
 37. Lithuanian - Litvanca
 38. Chinese (Traditional) - Çince (Geleneksel)
 39. Maltese - Maltaca
 40. Hindi - Hintçe
 41. Slovak - Slovakça
 42. Tamil - Tamil
 43. Slovenian - Slovence
 44. Canadian (FR) - Kanada Fransızcası
 45. Estonian - Estonca
 46. Albanian - Arnavutça
 47. Irish Gaelic - İrlandaca (Kelt)
 48. Georgian - Gürcüce
 49. Romanian - Rumence
 50. Kazakh - Kazakça
 51. Farsça
 52. Serbian (Cyrilic) - Sırpça (Kiril)

GBF-MSDS hazırlama hizmetini sunduğumuz küresel ve endüstriyel mevzuatlar:

Türkiye - SEA / KKDİK - Türk REACH
AB (REACH Ek II) - CLP - Annex VI / REACH
Avusturalya
Brezilya
Kanada
Kanada (WHMIS 2015)
Çin
AB (REACH Ek II) - EIGA
Büyük Britanya
JIS / JCDB
Güney Kore / K-REACH
Malezya
Meksika
Yeni Zelanda
Singapur
Tayvan
Tayland
Birleşmiş Milletler
ABD
Kozmetik / IFRA
Deterjan Mevzuatı
EIGA

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS/MSDS) Nedir?
MSDS kelime anlamı olarak “Material Safety Data Sheet” ifadesinin baş harflerini temsil etmektedir. Literatürde artık “Material” kelimesini kullanmamakta ve sadece SDS (Safety Data Sheet) olarak anılmaktadır. Türk mevzuatlarındaki karşılığı "Güvenlik Bilgi Formu" olarak geçmektedir.

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) kimyasal madde veya karışımların, insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini, fizikokimyasal risklerini açıklayan ayrıca ilgili tehlikelerine karşı alınması gereken önlemleri de içeren 16 adet ana başlık ve 48 adet alt başlıktan (30105 KKDİK uyumlu Genişletilmiş GBF'lerde 49 adet alt başlık bulunur) oluşan kimyasal güvenlik belgesidir.

Türkiye’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan T.C. 13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"e göre GBF (MSDS)'lerin içerik ve niteliğine dair özellikleri ve hazırlama koşulları anlatılmıştır.

Türkiye’de akredite kuruluşlar tarafından, yetkilendirilmiş güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı uzmanlar aracılığı ile ve Türkçe dilinde MSDS hazırlanma zorunluluğu vardır.

Güvenlik Bilgi Formları (GBF / MSDS) kimyasal madde veya karışımların kullanımı, depolanması veya elleçlenmesi esnasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturur ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanır ayrıca GBF (MSDS)'ler ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgilerini de içeren dokümanlara denmektedir. 

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) alt-kullanıcıların iş ortamlarında insan sağlığı ve güvenliğinin ve çevrenin korunması için gerekli önlemleri almalarını sağlar. Güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı (MSDS Hazırlama Uzmanı), güvenlik bilgi formunun kullanıcılarını maddenin veya karışımın zararları hakkında bilgilendirmesi ve maddenin veya karışımın güvenli depolama, elleçleme ve bertarafı hakkında bilgileri sağlaması gerektiğini dikkate alır.

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ile sağlanan bilgiler 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte ortaya konulan gereklilikleri de karşılar. Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) özellikle işverenin, işyerinde herhangi zararlı kimyasal bulunup bulunmadığını belirlemesini ve bunların kullanımından kaynaklanan işçilerin sağlık ve güvenliğine yönelik riskleri değerlendirmesini sağlanır.

GBF (MSDS)'lerin  çalışma alanlarında Türkçe olarak bulundurulması yasal bir gerekliliktir.